Ak 4 C till alla hemvärnssoldater

Försvarsmakten köper in ytterligare exemplar av den justerbara kolven, benämnd Ak 4 C, vilket innebär att alla hemvärnssoldater kan ombeväpnas efter hand.

Försvarsmakten köpte från början in 5 000 exemplar av den justerbara kolven och de har redan delats ut till hemvärnssoldater. Ytterligare 5 000 exemplar beställdes 2019 och finns för utdelning under året. Strax före jul fattades beslut om inköp av ytterligare 10 000 exemplar. Det innebär att hemvärnet totalt tilldelas 20 000 exemplar av Ak 4 C vilket gör att alla hemvärnssoldater kan tilldelas Ak 4 C. Eftersom vissa specialistbefattningar bär pistol, och musikerna inte är beväpnade, minskar behovet av Ak 4:or med cirka 2 000 exemplar från den totala personalramen. Dessutom anskaffas flera tusen exemplar av Ak 4 C till de regionala insatskompanierna som på sikt ska sättas upp. De senast inköpta exemplaren börjar delas ut sista halvåret i år i samband med ordinarie verksamhet. Ombeväpningen av hela hemvärnet planeras att slutföras under nästa år.

Den justerbara kolven består av en stockadapter med bufferttub samt en kolvplatta med kindstöd. Stockadaptern och bufferttuben är fastskruvade i bakstycket. På kolvplattans ovansida sitter ett utbytbart kindstöd. Kindstödet finns i ett lågt grundutförande. Vid behov kan kindstödet bytas till någon av de på åtta respektive tolv millimeter som medföljer som tillbehör.

Kolvplattan kan förskjutas i längsled och spärras i sex fasta lägen. Kolven går att reglera åtta centimeter från det yttersta till det inre läget. Spärren frigörs med hjälp av en fjäderbelastad låsregel nedtill på kolvplattan. Kolven är något lättare än orginalkolven och nästan åtta centimeter kortare i det innersta av de sex lägena, medan det yttersta motsvarar orginalkolven.
Daniel Olsson i Bohusbataljonen vann Försvarsmaktsmästerskapet i dynamiskt skytte 2019 med Ak 4 C. Han tävlade även mot anställda med Ak 5.

– Den nya kolven är bättre på alla sätt, jag har inte upplevt någon nackdel med den jämfört med originalkolven. Längdjusteringen är en jättestor fördel, du kan justera den efter din kroppsform och om du bär kroppsskydd, förstärkningskläder eller annan utrustning. Tidigare har soldater tejpat liggunderlag eller liknande på kolven för kindstöd, nu finns det möjlighet till anpassning. Med originalkolven behövde jag modifiera kolven, det behöver jag inte med Ak 4 C. 

Finns det andra fördelar?
– Rekylen går mer rakt bakåt så vapnet reser sig inte så mycket och
rödpunkten stannar närmare målet efter avfyring, så man kan skjuta snabbare, säger han.

Text: Therese Åkerstedt
Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten