Digitalt medinflytande

Vid årskiftet avvecklas hemvarnet.se och medinflytandet i hemvärnet en egen hemsida med adressen medinflytande.se. Webbsidan administreras av rikshemvärnsrådets kansli.

På den nya hemsidan hittar du allmän information om medinflytandet. Alla motioner och arkiv flyttas till kursen ”Medinflytande i hemvärnet” på Försvarsmaktens Itslearning. Sidorna administreras av rikshemvärnsrådets rådssekreterare och assistent.

Rikshemvärnsrådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet som består av tjugosex valda ledamöter med ersättare ur hemvärnsförbanden med rikshemvärnschefen Stefan Sandborg som ordförande. Rådet behandlar övergripande medinflytandefrågor för hemvärnet i hela landet. Rikshemvärnsrådets kansli har administrerat hemvarnet.se.

Text: Therese Åkerstedt/Tidningen Hemvärnet