Generalen har ordet

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg uppmanar hemvärnssoldater
 att delta i Uniform på jobbet-dagen.

Publicerat i nyhetsbrev augusti, #3/2021

Den 2 september genomför Hemvärnet ”Uniform på jobbet-dagen” för tredje gången. Dagen har sitt ursprung i en motion till rikshemvärnstinget 2017 och är inspirerad av Britternas ”Reserves Day”.

Syftet med dagen har redan från det första genomförandet varit att sprida kunskap om vad Hemvärnet är och därigenom öka förståelsen hos arbetsgivare och kollegor varför du, som hemvärnssoldat, tar på dig uniformen och lämnar ditt arbete för övning, utbildning eller insats.

Genom att bära din uniform på din arbetsplats, eller om det inte fungerar vår t-shirt framtagen i samarbete med Rekyl, visar du ditt engagemang i Hemvärnet och du får samtidigt en unik möjlighet att bedriva försvarsupplysning. 

Erfarenheten från tidigare genomförda dagar visar att inte alla arbetsgivare vet vad Hemvärnet är, vad det innebär att vara krigsplacerad som hemvärnssoldat eller vad dina utbildningar och kurser i Hemvärnet kan ge tillbaka till företaget. Arbetsgivarens förståelse och stöd till er är avgörande och jag upplever att Uniform på jobbet-dagen bidragit till ökad kunskap och har i vissa fall även lett fram till åtgärder som underlättar för er att upprätthålla ert hemvärnsengagemang. 

Men det finns fortfarande arbetsgivare som inte förstår eller som är oroliga för vilka reaktioner uniformen ska leda till på arbetsplatsen. Att det inte går att bära uniform på alla arbetsplatser är självklart, men eventuell oro måste vi hantera genom att sprida kunskap om vad vi står för och vad det innebär att vara hemvärnssoldat.

För mig innebär en uniform trygghet, så är det givetvis inte för alla i vårt samhälle, och trygghet är något vi måste förmedla och skapa en känsla av. Ett sätt är att möta individen i uniformen, att få prata med en soldat och få en bild av vad en soldat är. Vi måste minska distansen till individen i uniformen. Det ska vara normalt att vi ser uniformer i samhället och jag är helt övertygad om att ni genom att bära uniform i detta sammanhang bidrar till att normalisera det. 

Uniform på jobbet-dagen ska självklart även nyttjas till att öka intresset för att bli en del av Hemvärnet. Rekrytering är viktigt och jag uppmanar er alla att försöka väcka intresset hos era civila kollegor. 

Jag hoppas att årets Uniform på jobbet-dag kan genomföras mer fysiskt än vad som var möjligt 2020. De senaste åren har dagen för genomförandet varierat, men från 2022 så kommer Uniform på jobbet-dagen alltid att genomföras onsdag vecka 16. Det innebär att genomförande alltid sker på en vardag och det blir lättare att planera in.

Jag hoppas att du tar på dig uniformen och bär den med stolthet den 2 september. Oavsett om det är på ditt arbete, på väg till arbetet eller på din lediga tid.

Generalen har ordet #2, Publicerat i nyhetsbrev juni, #2/2021
Generalen har ordet #1, Publicerat i nyhetsbrev maj, #1/2021

Text: Stefan Sandborg, rikshemvärnschef och ordförande i rikshemvärnsrådet