Generalen har ordet

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg om att en av våra närmaste samarbetspartners Heimevernet firar 75 år. Ett samarbete som bidrar till ökad operativ effekt.

Publicerat i nyhetsbrev november, #4/2021

Det norska Heimevernet grundades den 6 december 1946 och har sitt ursprung i Norges motståndsrörelse MILORG.  I dag utgör Heimevernet huvuddelen av Norges försvar och spelar en avgörande roll för Norges nationella beredskap. Precis som det svenska Hemvärnet har det norska Heimevernet stark lokal koppling och snabb insatsförmåga. Lokalkännedom, nätverk, livserfarenhet och civil kompetens är centrala förmågor som utgör delar av Heimevernets styrkor.

Heimevernet består av cirka 40 000 soldater organiserade i 11 heimevernsdistrikt, 207 heimevernsområden och 12 insatsstyrkor. Det finns stora likheter med vårt hemvärn, men det finns några saker som skiljer oss åt. En av de största skillnaderna är att heimevernssoldaterna placeras i Heimevernet med plikt efter värnplikten. Värnplikten i Norge är 19 månader och delas upp i en så kallad förstagångstjänst om 6 till 12 månader. Kvarvarande värnpliktstid från 7 till 13 månader nyttjas därefter för att med plikt kalla in heimvernssoldaten för övning eller insats. Detta nyttjades bland annat under den omfattande gränsbevakning som genomfördes längs gränsen mot Sverige under pandemin.  För att placeras som någon av de cirka 3000 soldater som ingår i insatsstyrkornas krävs däremot en frivillig ansökan.

Samarbetet, i form av utbyte och gemensam utbildning och träning, medHheimevernet är viktigt för oss. Samarbetet har en geografisk koppling och gör att vi lär känna varandra på varsin sida om gränsen – vi bygger kontaktnät och förmåga att verka tillsammans. Ett samarbete som bidrar till ökad operativ effekt.

Heimevernets 75-årsdag kommer att firas på bästa sätt genom att synliggöra hemvärnets viktigaste resurs – hemvärnssoldaten. Heimevernet gör det genom att arrangera Uniform på jobbet-dagen för andra gången. Ett koncept som även i Norge blivit en succé.

Vi hyllar det norska Heimevernet på deras 75- årsdag – stort grattis!

Generalen har ordet #4, Publicerat i nyhetsbrev november, #3/2021
Generalen har ordet #3, Publicerat i nyhetsbrev augusti, #3/2021
Generalen har ordet #2, Publicerat i nyhetsbrev juni, #2/2021
Generalen har ordet #1, Publicerat i nyhetsbrev maj, #1/2021

Text: Stefan Sandborg, rikshemvärnschef och ordförande i rikshemvärnsrådet