Nominera till medaljer

Rikshemvärnsrådet har tagit fram en ny blankett för nominering till utmärkelser i Hemvärnets utmärkelsesystem för att underlätta vid nomineringar. En förändring är en tydligare motivering till besluten, framförallt avslag och återremitteringar så att det finns  möjlighet till kompletteringar. Bataljonsråd kan efter delegation från sitt hemvärnsråd fatta beslut om tilldelnings av hemvärnets bronsmedalj, något som tillkommit efter en motions som bifölls på förra rikshemvärnstinget.

Bataljonråd har mandat att fatta beslut om bronsplaketten. Ni laddar ner blanketten på hemvarnet.se, där hittar ni även information om hemvärnets utmärkelser.

Text: Therese Åkerstedt