Nyhetsbrev

Tidningen hemvärnets nyhetsbrev är ett komplement till utgivningen av papperstidningen. Nyhetsbrevet innehåller förutom nyheter även tips från redaktionen samt information om rikshemvärnsrådets arbete och annan information om hemvärnet.


OBSERVERA Använd inte en mejladress som innehåller ditt eget namn om du har skyddad identitet eller har andra säkerhetsskäl att inte vilja kopplas till Försvarsmakten/Hemvärnet. Mejl är inte en säker kommunikationsform och information lagras av tele- och internetoperatörerna och kan bli åtkomlig för andra.

Arkiv

Här kan du ladda ner alla tidigare nyhetsbrev i pdf-format.