Redaktionen

Tidningen Hemvärnet ägs av hemvärnets medinflytandeorganisation rikshemvärnsrådet och är den största oberoende tidningen om försvarsfrågor i Sverige. Vi är i första hand en papperstidning och ger ut fem-sex nummer per år och har en upplaga på cirka 29 000 exemplar/nummer.

Chefredaktör 
Eric Lund
eric.lund@tidningenhemvarnet.se
 
Kontakt kansliet
Christina Mårtensson
adm@tidningenhemvarnet.se
070-677 05 24 
 
Vill du adressändra?
 
Besöks/postadress 
Tegeluddsvägen 100, 4 tr
107 85 Stockholm
 
OBS! Om du vill kontakta oss och garantera din anonymitet så använd traditionell papperspost. Vid kontakt via telefon eller e-post lagras information av tele- och internetoperatörerna och kan bli åtkomlig för myndigheter och andra.