Vi besökte den grundläggande Soldatutbildningen för frivilliga (GU-F)​

En stor andel av befattningarna i hemvärnet är för specialister utan krav på tidigare militär erfarenhet. De genomgår därför en grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) som hålls av frivilliga försvarsorganisationer på flera olika platser i landet.

Många av årets GU-F-utbildningar har ställts in på grund av restriktionerna kring corona. Försvarsutbildarna ansvarade för en utbildning som kunde genomföras på Väddö i oktober. 

– Försvarsutbildarna hade genomfört flera kombattantutbildningar innan och de lärdomarna tog vi med inför GU-F:en. Vissa moment genomfördes med skyddsmask, exempelvis TOS (sjukvård). Alla var friska när de kom och ingen fick symtom eller har rapporterat att de blivit sjuka efteråt, säger kurschefen Niklas Brodin på Försvarsutbildarna.

Under den två veckor långa utbildningen lär sig de blivande specialisterna att hantera eldhandvapen i en stridssituation. 

– De får vapenutbildning på Ak 4 eller pistol 88. De ska kunna använda
sitt vapen på ett säkert sätt, och även kunna försvara sig själv i en förberedd eldställning i en förhandssituation. Kravet för att bli godkänd på utbildningen är att de skjuter ett godkänt kompetensprov. På fyrtio timmar ska de gå från att inte hållit i ett vapen tidigare till att klara kompetensprovet, vilket är tufft, men alla klarade det. Specialister har inte stridsuppgifter i första hand utan har andra viktiga uppgifter, poängterar kurschefen.

I utbildningen ingår förutom vapentjänst även sjukvård, skyddstjänst och fälttjänst, samt teoretiska pass om soldatreglerna och Försvarsmaktens värdegrund.

– De får kunskap och kännedom om många saker men får hela grundutbildningen på vapen och sjukvård. De får även att veta hur man bär uniform och grundläggande exercis. Det är mycket man vill förmedla som man inte hinner med på 14 dagar, därför är det viktigt att specialisterna snabbt kommer in i sitt hemvärnsförband och får vidareutveckla sig och fortsätta träna på sin vapenhantering.

När tidningen besöker dem får de öva på att upprätta sin eldställning. Utbildningen avslutas med en tillämpningsövning.

– Det går ut på att eleverna får prova på allt de lärt sig under kursen så vi får en feedback att de fått med det vi lärt dem. Det är även en rolig och tuff utmaning för dem själva. Vi hade väldigt duktiga och läraktiga elever och de hjälpte varandra.

Text: Therese Åkerstedt
Foto: Staffan Claesson