Spelar på vaktparaderna

Hemvärnets 25 musikkårer bidrar till de musikaliska inslagen i sambanden med Högvakten. I höst spelar återigen våra musikkårer på Kungliga slottet.

Med anledning av Covid-19 och de restriktioner som infördes så genomfördes inte vaktparaden genom Stockholm och de ceremoniella högvaktsavlösningarna. Vaktparaderna har återupptagits och fyra av Hemvärnets musikkårer deltar i oktober.

De 25 musikkårernas har som en av de tre huvuduppgifterna militära ceremonier och statsceremoniella uppdrag där vaktparaden i samband med Högvaktsavlösningen på Kungliga slottet i Stockholm ingår. Först ut i höst är Hemvärnets musikår Gävleborg som spelar på vaktparaden under Luftvärnsregementets Högvakt.

Datum för vaktparader med Hemvärnets musikkår samt högvaktsförbandet:
9-10 oktober, HvMk Gävle, Mellersta militärregionen, Luftvärnsregementet
16-17 oktober,  HvMk Borås, Västra militärregionen, Amfibieregementet
23-24 oktober, HvMk Eksjö, Södra militärregionen, Tredje sjöstridsflottiljen
30-31 oktober, HvMk Södertörn, Mellersta militärregionen, Fjärde sjöstridsflottiljen

Text: Therese Åkerstedt
Illustration: Christian Wallenius/Tidningen Hemvärnet