Stöd och belöningar

Hemvärnsfonden har till uppgift att främst stödja hemvärnets befälsutbildning samt att vara till gagn för hemvärnets utveckling.

Detta ska ske genom att med medel och åtgärder befrämja sammanhållningen, stimulera intresset och effektivisera utbildningen inom hemvärnet, där statsmedel inte kan hantera dessa områden. Stiftelsen hemvärnsfonden utlyser till ansökan om:

1. Före den 15 oktober 2021:
Medel för verksamheter under 2022 ägnade att utveckla hemvärnsförband eller hemvärnsråd (alla nivåer)

2. Före den 15 mars 2022;
Belöningar och stipendier avseende insatser gjorda 2021:
A. Framstående chefsinsats
B. Framstående rekryteringsinsats
C. Framstående insats som ungdomsledare (motsv)

Ansökan kan ske av såväl hemvärnsförband, råd eller enskild. Ansökan sker genom eget hemvärnsråd, som yttrar sig över ansökan och som därefter sänds till:
Stiftelsen hemvärnsfonden
c/o Lars Franzén, hermelinvägen 20, 134 33 Gustavsberg.

Text: Therese Åkerstedt
Illustration: Christian Wallenius/Tidningen Hemvärnet