Sök kurser på HvSS

Hemvärnets stridsskola har släppt sin kurskatalog för 2022. De har även tagit fram en ny grundkurs för hemvärnets huvuduppgift störa. I maj nästa år hålls pilotkursen som riktar sig mot grupp- och plutonchefer. 

Robert Svärdgren på HvSS är kurs­ ansvarig och har bidragit till att ta fram kursen.

– Huvudsyftet är att öka hemvär­nets förmåga att lösa stridsuppgiften störa, men kunskaper och erfarenheter om hur man kan störa en motståndare kan även användas när man löser övri­ga huvuduppgifter. Det är även en möjlighet för hemvärnets chefer att träna på att leda under mer påfrestande förhållanden, säger Robert Svärdgren.

Deltagarna utbildas bland annat i eldöverfall, överfall, minor och upp­lagstjänst. Till skillnad från övriga kurser på HvSS är kursen utformad som en prestationsövning och kommer att ställa högre fysiska och psykiska krav på deltagarna. Kursen söks via utbildnings­grupperna men HvSS kommer även genomföra en utökad antagningsprocess där möten kommer att ske via telefon eller videosamtal för att förbereda dem som söker på vad kursen innebär.

– Delar genomförs dygnet runt vilket gör det svårt att sköta andra civila åtaganden samtidigt. Deltagarna kommer dessutom att bära stridsutrust­ning och stridspackning hela dagarna. Många andra kurser innehåller mycket teori medan denna har en mer praktisk inriktning, vilket är viktigt att den som söker förstår.

Kursen inleds med några dagars utbildning och avslutas med en slutövning. Innehållet kommer att vara okänt för deltagarna under hela kursen i syfte att de ska få jobba med mentala stressen av ovisshet. Scenariot är att krig råder och deltagarna utsätts för en fysisk och psykisk stress som lätt uppstår under dessa förhållanden.

– Deltagarna kommer att leva under förutsättningarna att krig råder och att motståndaren redan finns i Sverige och i området där förbandet verkar. Det är kanske inte något alla är vana vid att öva, säger han.

HvSS har tidigare genomfört två kurser benämnda Oden där utbildnings­ officerare fått utbildning av operatörer från amerikanska specialförband.

– Den nya kursen är en direkt följd av Oden och ska bidra till att instruk­törerna bibehåller sina kunskaper och ger dem en möjlighet att förmedla dem till chefer inom hemvärnet. På sikt tror jag att kursen kan vara rekryteringsfräm­jande för hemvärnssoldater som har hög ambition och vill utmana sig själva och sitt ledarskap under påfrestande förhål­landen, säger Robert Svärdgren

Text: Therese Åkerstedt
Foto: Jimmie Croona/Försvarsmakten