Den 4 december genomfördes Uniform på jobbet-dagen för alla hemvärnssoldater.
Sverige blev lite grönare den 4 december då hemvärnssoldater i hela landet fick möjlighet att bära uniformen även i sitt civila liv.  Årets Uniform på jobbet–dag blev framflyttat från den 29 maj och genomfördes med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommentationer för att inte bidra till ökad smittspridning.
Försvarsminister Peter Hultqvist skickade en hälsning till alla hemvärnssoldater och ni kan se hela talet på tidningens sociala medier.

– Hemvärnet är en mycket respekterad del i det svenska samhälle och har ett gott renommé ute bland allmänheten. Hemvärnet är en viktig kugge i bygget av Sveriges nya nationella försvar, säger Peter Hultqvist som nämner flera olika insatser som hemvärnet bidrar med. 

– Det är inte på alla jobb som man har möjlighet att bära uniform, men du som kan, bär den med stolthet. Tala om att du är med i hemvärnet, tala om att du gör en insats för Sverige. Jag tror att det är fler än jag som kommer tänka och säga  –  tack för din insats. Lycka till! avslutade han talet.

Även överbefälhavaren Micael Bydén lyfte fram hemvärnet på sitt eget
instagramkonto: “I dag vill jag särskilt uppmärksamma dig som är soldat i hemvärnet. Tack för att du frivilligt engagerar dig för att värna Sveriges frihet och stöttar samhället i de tuffaste av kriser. Känn stolthet över din uppgift och den tid du investerar!” skriver överbefälhavaren som passade på att tacka de arbetsgivare som stödjer hemvärnssoldater. 


“Just i dag hoppas jag att du dessutom har möjlighet att synliggöra ditt engagemang på din ordinarie arbetsplats. Jag vill även rikta ett tack till dig som är arbetsgivare för soldater i hemvärnet. Du gör det möjligt för dina medarbetare att vara med och bidra till Sveriges trygghet. Det är ett viktigt bidrag till försvaret av Sverige!”

Hemvärnssoldater har olika bakgrund och många olika yrken. I år besökte tidningen några av alla de pedagoger som finns i förbanden. Erik Lewin är insatssoldat i Upplandsbataljonen och lektor i materialkemi på Uppsala Universitet. Han forskar på nya material, och är intresserad av kopplingen mellan materialens egenskaper och struktur, från atomär nivå och uppåt. Ångströmlaboratoriet är ovanligt tomt under pandemin men han väcker ändå viss uppmärksamhet när han går från sitt labb till undervisningslokalen.
 
– Dagen är en kul idé och en möjlighet att visa att vi finns överallt och är en del av samhället. Mina kollegor har blivit lite förvånade, men nyfikna, och undrat vad det är som pågår. Institutionens prefekt såg inga problem med att jag bär uniform, säger Erik Lewin.
 
Hans studenter studerar mestadels hemma när de inte har laborationer och eftermiddagens föreläsning är på distans. Trots all ny teknik föredrar han att använda krita och svarta tavlan när han undervisar och tavlan fylls med anteckningar och ritningar under föreläsningen. 
När föreläsningen börjar förklarar Erik Lewin kort för studenterna vad Uniform på jobbet-dagen är, och fortsätter sedan raskt med ämnet för dagens föreläsning – keramiska material, deras struktur, egenskaper och användning. Under föreläsningen kommer någon extra fråga om hemvärnet i chatten, och ett par studenter är kvar online efter föreläsningen och lyssnar på svaren.
Carina Björklund är hundförare i Västmanlandsbataljonen och yrkeslärare i hund på naturbruksgymnasiet i Västerås. Förra året vann hon Försvarsmaktsmästerskapet för patrullhundar med Indragårdens Ned Gowan.
 
– Uniformen är väldigt lämplig som  arbetskläder för mig. Min patrullhund arbetar även med mig på det civila jobbet och han hade sitt patrullhunds-halsband på sig i dag. Jag har haft genomgång med elever i ett projekt med en hund som heter Jimmy, och jag har förberett lektioner till nästa vecka då vi ska utbilda på distans. Jag har träffat många som reagerat, det började med grannarna i morse, sedan tjejen på Coop när jag handlade och kollegorna på lunchen. Alla var mycket positiva och ställde frågor och eleverna var nyfikna.
 
– Jag utbildar patrullhundar så mina elever vet att jag åker iväg och utbildar i hemvärnet, sedan pratar jag mycket tjänstehund med eleverna och försöker rekrytera dem, säger hon.
Vad tycker du om konceptet?
– Dagen är jätteviktigt för vi är så många hemvärnssoldater. Även om man pratar med folk om hemvärnet så blir det så påtagligt när man kommer i uniformen, och man blir bemött på ett annorlunda sätt. Det visar att en alldeles vanlig medarbetare kan vara med i hemvärnet, säger Carina Björklund.
 
På ABB Industrigymnasium i Västerås arbetar plutonsignalisten Johan Öster i Upplandsbataljonen och insatsoldaten Andreas Jillram från Västmanlandsbataljonen, som gymnasielärare. 
 
– Det har varit fantastiskt, man möts av sådan glädje och så mycket nyfikenhet. Det har varit många frågor om hemvärnet och vad vi gör, eftersom man arbetar med ungdomar blir det även mycket frågor om värnplikt och försvarsfrågor. Det är lättare för dem att prata med någon de redan känner. En bonus med att arbeta med ungdomar och att vara hemvärnssoldat är att man möter ett ökande försvarsintresse, både bland tjejer och killar. Det är helt annat än det var för tjugo år sedan. Man märker även engagemanget i mitt hemvärnsförband när platserna för att ställa upp i stödinsatsen Gloria tog slut direkt. Det är häftigt, säger Johan Öster.
 
Varför bär du uniformen i dag?
– Det är ett superbra initiativ och ett sätt att göra hemvärnet känt och publikt. Vi kan visa vad vi står för och de värderingar vi stödjer. Det blir en stolthet att bära uniform. För mig står hemvärnet för personligt utveckling, en härlig gemenskap och samhällsnytta. Det spelar ingen roll vad man har för befattning, säger han. 
 
Många hemvärnssoldater arbetade hemma i år och tidningen tog fram en bakgrund för digitala möten samt en profilbild för sociala medier.  
 
I nästa nummer publicerar vi hemvärnssoldaternas egna bilder så se till att ditt förband bidrar med bilder till tidningen.

Text: Therese Åkerstedt
Foto: Staffan Claesson